Friday, June 03, 2005

Internetul in Romania (Gina)

Gina Holban 24.05.2005
Anul III-Jurnalistica12 ani de Internet în România
De 12 ani România navighează pe Internet sub pavilion propriu! La 26 februarie 1993, IANA - Internet Asignment Numbers Authority, singura autoritate internaţională abilitată să reglementeze regimul de utilizare a domeniilor, a admis dreptul României de a înscrie domeniul de nivel înalt în Internet „.ro”, adică de a administra un registru naţional de domenii şi de a înregistra domenii sub “.ro”. Demersurile începuseră din mai 1992, când colectivul de reţele de la ICI a făcut intervenţia la RIPE – Reseaux IP Europeens pentru înregistrarea domeniului „.ro”, pas esenţial în asigurarea accesului normal la Internet. Putem considera anii '91-'92 ca ani care au pregătit "intrarea" Internetului în România. Atunci, mai multe colective de entuziaşti au abordat acest nou domeniu de activitate. Accesul la Internet era foarte rudimentar în comparaţie cu ceea ce este astãzi, sunând pe un telefon din România la un punct de acces dial-up din Austria, Germania sau Olanda, folosind modemuri la viteze care astăzi ne fac sa zâmbim ,adresele de e-mail se terminau cu „.at”, „.de” sau „.nl”, în funcţie de punctul de acces din străinătate. Momentul 26 februarie 1993 venea după o serie de „începuturi”, adevărate momente de pionierat: instalarea primului nod Internet la ICI în decembrie 1992 (legat pe linie închiriată la 9,6 kbps cu Universitatea din Viena, cu protocoale NJE pentru acces la EARN si TCP/IP pentru acces la Internet), conectarea primelor noduri la nodul ICI (este vorba de nodurile de la IFA, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Tehnică Timişoara, CEPES, IMAR), constituirea unor colective care ulterior au generat firme de servicii (de amintit colectivul de la Fundaţia Soros, din care s-a creat DNT şi Palatul Copiilor din care s-a creat PCNET), apariţia furnizorilor comerciali de servicii de acces la Internet; printre primele: EUnet România SRL, astăzi KPNQWest România, practic primul ISP comercial la 26 iulie 1993. Au urmat printre altele StarNets, astăzi Euroweb. Tot in 1993, începând cu 6 iulie, mai marcam două premiere: crearea primelor reţele publice de date pe baza unor licenţe atribuite prin licitaţie: ROMPAC (deţinută de RTNS, atunci un joint-venture între France Telecom şi Romtelecom, astăzi Equant) şi respectiv LOGICnet (creată şi deţinută de compania română privată LOGIC, astăzi LOGIC Telecom). Iniţial, aceste reţele foloseau protocolul X.25, apoi au început să transporte Internet peste X.25, ca în prezent să dispună de infrastructură proprie bazată pe TCP/IP. Trebuie subliniat că în anii 1992-1993 sistemul UNIX abia era cunoscut în România, deşi erau deja în vogă acţiunile Grupului Utilizatorilor Români de UNIX - GURU. La ICI, sistemul VMS/VAX din donaţia DEC nu dispunea de software pentru nameserver, colectivul de reţele trebuind sã facã un efort deosebit pentru a gãsi soluţii de implementare a nameserverului primar la ICI, care a funcţionat totuşi cu performanţe bune. Numărul domeniilor înregistrate în primul an nu depăşea 10.Pe măsură ce au început să "curgă" cererile de înregistrare de domenii sub ".ro", ICI a trebuit sã facã investiţii pentru achiziţia de echipamente corespunzãtoare pentru executarea funcţiilor de namesever în condiţiile standard. În prezent pentru serviciul DNS sunt folosite douã calculatoare (ns.rnc.ro si ns-a.rnc.ro), pentru a asigura continuitatea funcţionãrii în cazul unei cãderi accidentale a nameserverului primar. Menţionãm cã pâna în anul 1995, serviciul a fost oferit în mod gratuit, iar înregistrarea se făcea pe baza unui simplu telefon.
Destul de rapid Internetul a „prins”, cu precădere în mediile academice şi universitare (amintim Universităţile din Cluj, Iaşi, Braşov, Galaţi, s.a.m.d.), precum şi în mediul preuniversitar (a se vedea colectivele de la Liceele Dimitrie Cantemir din Bucureşti, Unirea din Focşani şi Eforie Sud). Este de amintit demersul misionar făcut de Fundaţia Soros, care a iniţiat foarte multe colective, unele din ele existând şi astăzi, altele transformându-se în firme de servicii Internet. În octombrie 1994, se semneazã convenţia de colaborare între MCT (Ministerul Cercetãrii si Tehnologiei) şi ICI, prin care ICI are atribuţii de proiectare, dezvoltare, implementare şi exploatare RNC, în corelare cu resursele de finanţare asigurate de dezvoltarea RNC cooperând cu alte instituţii ale adminstraţiei publice. Prin MCT, RNC beneficiazã de fonduri PHARE în cadrul proiectului “Restructurarea sistemului de ştiinţã şi tehnologie în România, modulul RNC”. În anul 1994 demareazã pregãtirea primei legãturi prin satelit din România în cadrul acestui program PHARE.
În octombrie 1994 se semneazã contractul ICI – PTT Austria, garantat de MCT, pentru instalarea legãturii satelit de 64kbps între Bucureşti şi Viena. PTT Austria este selectatã prin licitaţie organizatã de firma Segal Quince, Anglia, în calitate de manager de proiect PHARE. În martie 1995 se pune în funcţiune legãtura satelit 64kbps Bucureşti – Viena, care a funcţionat pânã în februarie 1999.
In cei 12 ani de zile de la momentul iniţial de înregistrare a domeniilor sub “.ro” s-au întâmplat foarte multe evenimente atât în viaţa economico-socială în general, dar mai ales în domeniul comunicaţiilor electronice şi a Internetului. Astăzi, 141 de companii sunt înregistrate la Autoritatea Nationala de Reglementări în Comunicaţii ca furnizori de servicii Internet, alte sute de companii dezvoltă aplicaţii şi furnizează servicii bazate pe Internet (în special web) şi alte mii de companii sunt utilizatori consecvenţi de Internet. De asemenea, peste 10% din români utilizează Internetul.
Vă mai puteţi imagina astăzi lumea fără poşta electronică şi browser, fără “chat” şi forumuri? Si pentru că suntem la un moment aniversar, să rememoram unele din cele mai semnificative momente din scurta dar densa istorie a Internetului. Deci să intrăm în istorie. Cum s-a ajuns de la primele “exerciţii” de comunicare din preistoria telecomunicaţiilor care se întâmplau prin secolul 19 la comunicaţiile electronice de astăzi, deosebit de complexe, este o problemă care preocupă deopotrivă investigaţia istorică, mediile tehnologice, academice şi universitare, mass-media, autorităţile publice şi lumea businessului. In prezentarea unor momente (nu toate) nu se poate face abstracţie de evoluţia comunicaţiilor, computerelor, unele ramuri ale matematicii, logicii şi fizicii, în general de evoluţia tehnologiei informaţiei în sfera căreia se integrează Internetul. Inventarea telegrafului, a telefonului, a radioului şi a calculatoarelor au facut posibilă apariţia unui mediu cu multiple facilităţi integrate de comunicare, nemaîntâlnite pâna de curând: Internetul.
Astăzi, Internetul este o cale de transmitere a datelor la nivel mondial, un mecanism de răspândire a informaţiilor şi un mediu de interacţiune între oameni şi calculatoarele lor, făcând abstracţie de poziţia geografică. Ca în orice domeniu, în care inovaţia joacă un rol deosebit, în Internet, există etape precursoare, acumulări anterioare mai importante sau mai puţin importante. Luat în ansamblu, Internetul este o opera colectivă. In dezvoltarea sa s-au implicat de-a lungul timpului multe colective de cercetători, dar şi specialişti individuali, chiar amatori, fiecare cu partea lui de realizări, încercări, experienţe reuşite sau nereuşite. Toate însă cu influenţe asupra dezvoltării a ceea ce în primii ani ai tehnicii de calcul nu i se stabilise numele şi locul în sfera tehnologică, dar astăzi este un nume comun: Internet. Dezvoltarea tehnologică a Internetului este marcată de o serie de momente de referinţă, reţinute de memoria colectivă. Suntem convinşi că o trecere în revistă a unora din acestea nu poate fi exhaustivă, dar poate da o imagine a ceea ce a însemnat un parcurs uluitor de la primele transmisiuni de date la începutul celui de-al doilea război mondial la ceea ce este astăzi Internetul. Apărut relativ târziu, după ce au fost asigurate premisele tehnologice în diverse domenii (matematică, fizică, tehnică de calcul, comunicaţii, etc.), Internetul a ajuns să influenţeze din ce în ce mai mult chiar domeniile care i-au asigurat suportul, dar şi alte domenii ale vieţii social-economice. Astăzi, Internetul are o înrâurire din ce în ce mai pronunţată asupra instrucţiei publice, diseminării informaţiei şi răspândirii cunoştinţelor, comunicării interpersonale, culturalizării populaţiilor, globalizării, s.a.m.d. Sintetizând, putem spune că Internetul are o influenţă din ce în ce mai importantă asupra conştiinţei oamenilor. Ce ştim, cu siguranţă, este că Internetul a apărut din nevoia armatei Statelor Unite de a comunica în cazul unui război, iar impulsul a fost nevoia SUA de a “riposta” provocării URSS care s-a grăbit să lanseze primul satelit. Armata avea nevoie de o reţea flexibilă pentru cazul în care legătura ar fi fost întreruptă într-un punct, informaţia să poată fi redirecţionată către destinaţia iniţială. In primii 10 ani Internetul a fost folosit doar de cercetători şi armată. Din 1980 corporaţiile au început să se implice în dezvoltarea şi utilizarea Internetului. Din 1990, oamenii obişnuiţi au început să folosească Internetul pentru orice se baza pe un suport de comunicare - de la mesaje personale la tranzacţii comerciale, de la scopuri informaţionale până la cumpărături. Din 2000, aproape toată lumea, geografic vorbind, are acces la Internet. Dacă ar fi să enumerăm câteva dintre cele mai populare facilităţi oferite de internet, astăzi, am putea vorbi despre poşta electronică, ziarele electronice, paginile web, transferul de fişiere, transmiterea în timp real a programelor radio şi tv, transferuri de bani, cumpărături în timp real şi lista ar putea continua.
BIBLIOGRAFIE:

1. www.anisp.ro
2. www.zf.ro
3. www.capital.ro

0 Comments:

Post a Comment

<< Home